onsdag 24. februar 2010

Myrhauk



Laksand



Kvinand


Lappfiskand



Kjøttmeis




Granmeis


Rødstrupe



Bjørkefink



Gråspett



lørdag 20. februar 2010